Uplata minimalca početkom maja

SRBIJA – Svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane Programom ekonomskih mera za suzbijanje posledica po privredu od epidemije korona virusa, pod uslovom da počev od 15. marta ove godine pa do dana stupanja na snagu Uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10 odsto.

To se ne odnosi na zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta za period koji se završava u periodu od 15. marta, pa do dana stupanja na snagu Uredbe.

Privredni subjekti gube pravo na korišćenje mera ukoliko u periodu od 15. marta pa do isteka tri meseca nakon poslednje isplate direktnog davanja, smanje broj zaposlenih za više od 10 odsto, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta za period koji se završava u tom vremenskom okviru.

Za manje od 24 sata 15.000 privrednika otvorilo je namenski račun, i na taj način se prijavili za mere, a ministar finansija, Siniša Mali, rekao je da su očekivanja da uplata prvog minimalne zarade može da se očekuje početkom maja.

RTS/Zlatibor press

You may also like...