UOL: Četiri koraka do kvalitetnijeg vazduha (VIDEO)

UŽICE – Užička odbrambena liga predstavila je plan mera za smanjenje aerozagađenja u gradu, a najvažniji segment je svakodnevno informisanje građana o nivou aerozagađenja i njegov uticaj na zdravlje.

Iz Užičke odbrambene lige ističu da je cilj smanjenje aerozagađenja iz ložišta i saobraćaja, a doneli su i nz opštih mera koje se odnose na poboljšanje kvaliteta vazduha u gradu.

„Da se kupi aparat za merenje čestica PM2,5 koji Užice nema i koji bi bio instaliran putem displeja na gradskom trgu i da ta informacija bude dostupna svim građanima i da li preduzete mere daju rezultate“, objasnio je Dejan Krčevinac iz Užičke odbrambene lige.

Jedan od predloga je i da se prestane sa korišćenjem rizle u zimskom periodu , da komunalna policija obilazi kontejnere i odmah reaguje ukoliko se, zbog bacanja užarenog pepela, zapali neki od kontejnera. Jedna od mera je da se od vulkanizera preuzmu sve dotrajale gume, da se deponuju na lokaciju koju odredi grad i da se pristupi njihovom uništavanju ili reciklaži

„Da ekološki inspektori idu u redovnu kontrolu skladišta istrošenog motornog ulja, da grad obezbedi parking mesta taksistima koji koriste gas. UOL traži da se prestane sa praksom da investitori plaćaju nedostajuća parking mesta gradu i da se propiše da se može izgraditi onoliko stamebnih i poslovnih jedinica kojliko može da se obezbedi parking mesta kako bi trotoari ostali slobodni“, objasnio je Krčevinac.

Važna mera je i pošumljavanje lokacija na kojima je to moguće, kao i da se kroz mere energetske efikasnosti što više finansira zamena dotrajale stolarije.

U Užičkoj odbrambenoj ligi smatraju da je od svih oviih mera najlakše moguće realizovati nabavku aparata za merenje PM2 čestica i da se prestane sa korišćenjem rizle koja proizvodi veliku količinu prašine.

You may also like...