Umetnička škola u projektu Kreativna laboratorija (VIDEO)

UŽICE-Umetnička škola u Užicu  uključena je u projekat “Kreativna laboratorija“ čiji je nosilac Udruženje „Re Krafts“ – klaster za tradicionalne zanate u Srbiji, u partnerstvu sa ITS  školom za informacione tehnologije iz Beograda.Osnovni cilj je umrežavanje škola za primenjenu umetnost sa kompanijama, lokalnim samoupravama i institucijama, kao što je Privredna komora Srbije, kako bi mladi koji završavaju te škole postali vidljiviji na tržištu rada.

U okviru projekta , koji finansira Ministarstvo prosvete, u Umetničkoj školi ove sedmice  realizovan je  deo aktivnosti .

„Umetnička škola biće deo jedinstvene platforme kroz koju će biti prezentovana škola,obrazovni smerovi,a imaćemo i web preyentaciju.  Imamo nekoliko umetničkih zanata i za naše učenike je veoma važno da kroz ovaj projekat saznaju sve mogućnosti koje im pruža njihovo obrazovanje kada je u pitanju tržište i nanačin na koji mogu da dođu do posla ili zarade zahvaljujući svom zanimanju.Jako je  važno što smo deo ovog projekta kroz koji će se umrežiti sve škole za primenjenu umetnost“,istakla je direktorka Umetničke škole Sofija Bunardžić.

 

Projekat podrazumeva i postavljanje jedinstvene web platforme na kojoj bi učenici predstavili znanja i veštine koje su stekli.

“ Cilj je umrežavanje škola za primenjenu umetnost, na prvom mestu tekstilnih smerova zato što su za to izrazite potrebe na tržištu rada. Želimo da oblast kreativnog preduzetništva napravimo vidljivim, i svu decu koja završavaju srednje stručne škole u oblasti umetnosti stavimo na jednu web platformu i napravimo ponudu poslova u ovoj oblasti“,navodi  direktorka Udruženja „Re Crafts“ – klastera za revitalizaciju tradicionalnih zanata u Srbiji  Vesna Rusić

Rusićeva ističe i da je ovo prvi korak i da je cilj  da se umreže kompanije na lokalu i celoj Srbiji, Privredna komora Srbije i druge institucije.

„Ovo je mnogo više od dualnog obrazovanja jer svaki učenik koji zna neki zanat može biti vidljiv za budućeg poslodavca“, kaže  Rusić.

„Prednost Užica  je što ima Umetničku školu i što ima školovan kadar koji može da se uključi i implementira stečene veštine. Lokalna samouprava prepoznaje sve mogućnost za razvoj posla i za razvoj preduzeća i kao takva teži da se uključi u sve aktivnosti i sve projekte koji se odvijaju u školama i poslovnom sektoru. Podržavamo sve takve projekte, nekada finansijski nekada logistički“, rekao je član Gradskog veća za društvene delatnosti  Petar Blagojević.

Rezultati projekta biće promovisani u Privrednoj komori Srbije 25.maja ove godine.

You may also like...