Umesto deponija parkovi prirode

PRIBOJ – Nakon godinu dana završen je projekat „Rehabilitacija ilegalnih deponija na reci Lim i podizanje svesti o njihovoj štetnosti“ koji su u okviru programa prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore realizovali Priboj i Bijelo Polje.

U toku projekta izvršena je identifikacija i čišćenje ilegalnih deponija i njihovo trajno zatvaranje, pošumljavanje ogoljenog zemljišta i uspostavljanje zelenih površina za odmor, uz parkovski mobilijar postavljen je i video nadzor i uspostavljena zelena SOS telefonska linija. Čišćenjem ukupno 12 divljih deponija, prikupljeno je više od 81 tone otpada, odnosno 51 u Priboju i 30 u Bijelom Polju.

U Priboju je uklonjeno više od šest divljih deponija na obalama Lima, a na njihovim mestima sada su mali parkovi prirode i to na obali Lima ispod Panje Glave, kod Gradskog bazena, Sportske dvorane, na Banjskom Čamcu, u blizini objekta Vodovod PU „Neven“ i u naselju Luka.

Pored dodatne opreme, kontejnera za otpad i opreme za laboratoriju JKP „Usluga“ koja će služiti za ispitivanje kvaliteta vode, veliki je značaj projekta i na podizanju ekološke svesti svih građana koji žive u opštinama kroz koje porotiče Lim u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Projekat su realizovali NVO „Euromost“ iz Bijelog Polja i JKP „Usluga“ iz Priboja, a partneri su bili opštine Bijelo Polje i Priboj. Vrednost projekta je 157 hiljada evra.

You may also like...