Traži se najbolje rešenje za sanaciju magistralnog cevovoda (video)

UŽICE-Nemačka firma Ludvig Fajfer  održala je prezentaciju tehnološkog rešenja  sanacije magistralnog cevovoda  u Užicu,zbog čije dotrajalosti je tokom prošle godine dolazilo do pucanja cevi i otežanog vodosnabdevanja visokih zona grada. Zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić navodi da grad Užice sa Vodovodom  želi da pronađe kvalitetna tehnološka rešenja za sanaciju kako bi problem bio dugoročno rešen.

„Želimo da pronađemo kvalitetno tehnološko rešenje kako bi problem bio dugoročno rešen. Fajfer  nudi određena tehnološka rešenja koja mogu biti primenjena na cevovod visoke zone. Ove godine krećemo u rešavanje ovog problema,a Vodovod za tu namenu ima planom predviđenih 30 miliona dinara „,rekao je zamenik gradonačelnika Nemanja Nešić.

Direktor užičkog Vodovoda  Duško Ljujić  kaže  da je kompletna dužina cevovoda 4,7 kilometara,a da će se  radovi  najverovatnije izvoditi  fazno korišćenjem metode provlačenja cevi.

„Predstavnici ove firme  obišli su  trasu cevovoda, sagledali sve probleme sa kojima se suočavamo i pronašli tehnološko rešenje koje je izvodljivo. Nadamo se da će biti i isplativo kako bismo cevovod sanirali i bili mirni barem za narednih 50 godina .Zainteresovana za ovaj posao je i firma Indeko iz Rijeke ,koja kao rešenje predlaže ojačavane polietilenske cevi.Za kog izvođača ćemo se opredeliti zavisi od kvaliteta rešenja sanacije,cene i rokova za izvođenje radova“, naglašava   Ljujić.

Predstavnik firme Fajfer Živadin Lukić predstavljajući tehnologiju razbijanja cevi,odnosno polaganja nove cevi u kanal koji se dobija uništavanjem stare uz očuvanje prečnika stare cevi.

Sanacija cevovoda na ovaj način,po rečima Lukića,mogla bi da se odradi za 8 meseci.

 

You may also like...