Tender za radove na Vrutcima

UŽICE – Javno vodoprivredno preduzeće Srbijavode oglasilo je tender za radove na brani Vrutci, prenosi eKapija. Radovi podrazumevaju rehabilitaciju i inovaciju opreme za tehničko osmatranje brane, a predviđeni rok za završetak je 30. novembar ove godine.

Radovi planirani u okviru druge faze, prema projektu Insituta Jaroslav Černi, između ostalog podrazumevaju: uređenje mernih profila za merenje proticaja provirnih voda; nabavku, isporuku i ugradnju automatskog uređaja za merenje proticaja na mernim profilima u galeriji i telekoordinometra sa pratećom opremom; prilagođavanje, inoviranje i nadgradnja sistema – servera, računara i mreže za brane Bovan, Ćelije, Barje i Vrutci – novoj opremi, prikupljenim podacima i povezivanje u jedinstven sistem do potpune verifikacije.

Sve ponude za ovaj tender smatraće se kao blagovremene ukoliko budu stigle do 25. maja do 10.15 sati dok će javno otvaranje biti istog dana od 10.30.

Brana Vrutci, visoka 77 i duga 241 metar, izgrađena je 1984. godine u klisuri reke Đetinje, 12 kilometara uzvodno od grada Užica. Njeno jezero zahvata 34 miliona kubnih metara vode, od čega se za vodosnadbevanje koristi 13,5 miliona.

Postrojenjima za preradu vode i distributivnom mrežom vodovoda od 1989. upravlja JKP „Vodovod“. Jezero je od kraja 2013. godine zagađeno algama-cijanobaktrerijama zbog čega je Užice imalo problem sa vodom za piće.

Za ponovno korišćenje te akumulacije bila je neophodna rekonstrukcija i dogradnja fabrike vode, koja je završena prošle godine, a do tada se Užice snabdevalo vodom za piće sa Sušičkih vrela iz Čajetine.

eKapija

You may also like...