Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju za studente i srednjoškolce (VIDEO)

UŽICE – Na Visoko poslovno-tehničkoj školi strukovnih studija u Užicu danas je predstavljeno Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji u kategoriji srednjoškolskih i studentskih inovacija, koje od ove godine postoje kao posebna kategorija.

„Više od stotinu prijava koje mi imamo tokom godine pokazalo je da i studenti, a i srednjoškolci učestvuju u takmičenju i zato smo želeli da imamo i ove kategorije. Naša želja je, da studenti i srednjoškolci pokažu da su inovativni, da ih podstaknemo da inovativno razmišljaju i dodju do rešenja koja bi im sutra poslužila za rast, razvoj i inovativno stvaralaštvo. Inovacije su osnov društva i bez njih nema napretka“, rekao je koordinator takmičenja Dragan Povrenović.

Konkurs za inovativnu ideju je otvoren do 1. decembra. Inovacije mogu biti od jednostavnih proizvoda koji se već vekovima prave na ovim prostorima, a koji su kvalitetno i na savremen način ponuđeni tržištu, pa do visokih tehnologija, pri čemu su sve oblasti tehničko-tehnološkog, organizacionog ili uslužnog stvaralaštva ravnopravno zastupljene.

Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji, kao državni projekat, neprekidno se održava od 2005. godine. Na dosadašnjim takmičenjima je učestvovalo 2645 timova i više od 8500 učesnika, osnovano je više od 85 novih preduzeća, pripremljeno 1353 biznis planova i poslovnih modela, održano 425 jednodnevnih treninga i angažovano više od 400 recenzenata širom sveta.

 

You may also like...