Tagged: Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu

Most na vodopadu biće uklonjen

IVANJICA – Zavod za zaštitu spomenika kulture u Kraljevu, naložio je JP „Elektroprivreda Srbije“, da sa rekonstruisanog vodopada na reci Moravici u Ivanjici ukloni betonski most ispred same brane.