Tagged: vojni kompleksi

0

Prodaja vojnih kompleksa

SRBIJA – Republička direkcija za imovinu oglasila je prodaju vojnih kompleksa širom Srbije. Reč je o nekretninama koje nisu neophodne za funkcionisanje vojske, a prodaju se metodom prikupljanja pismenih ponuda. Na prodaju su ponuđena...