Tagged: subvencionisanje uzgoja živine u toku 2017

Gradske subvencije za živinarstvo

UŽICE-Grad Užice je, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“, raspisao konkurs za subvencionisanje uzgoja živine u toku 2017. godine.Podsticajna sredstva su opredeljena za tov živine kroz subvencionisanje nabavke kokošaka i petlova rase gološijan.