Tagged: Sofija Markuljević

Meridian za Sofiju Markuljević 0

Humanitarni Meridian

SRBIJA – Meridian u borbi za prvi korak Sofije Markuljević – višemilionska uplata za korak bliže cilju. Više od tri meseca borbe za tek započeti život male Sofije Markuljević ujedinio je čitavu zemlju i...