Tagged: sanacija

Spomen kompleks Kadinjača 0

Projekat sanacije spomenika na Kadinjači

UŽICE – Narodni muzej Užice i Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo konkurisali su na javnom pozivu za podnošenje predloga projekata za investiciono održavanje ratnih memorijala od značaja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije...

Sanacija terasa na Kadinjači 0

Sanacija terasa na kompleksu Kadinjača

UŽICE – Po raspisanom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, pod nazivom “Investiciono održavanje ratnih memorijala od značaja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije”, Narodni muzej Užice u saradnji...