Tagged: sanacija

Sanacija terasa na Kadinjači 0

Sanacija terasa na kompleksu Kadinjača

UŽICE – Po raspisanom konkursu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, pod nazivom “Investiciono održavanje ratnih memorijala od značaja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije”, Narodni muzej Užice u saradnji...

Počeli radovi na sanaciji korita Moravice

IVANJICA-Duž rečnog korita reke Moravice uzvodno od brane, ovih dana su počeli radovi na hitnoj rekonstrukciji i sanaciji leve obaloutvrde i klizišta ispod pešačke staze kod odmarališta „Golija“. Prve građevinske mašine izvođača radova, Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava“ iz Kraljeva i...