Tagged: Rača

0

Škola u Rači postaje Muzej ćirilice

BAJINA BAŠTA– Ćirilici poslednjih godina u Bajinoj Bašti poklanjaju osobitu pažnju. U lokalnoj skupštini 2019. usvojena je Deklaracija o zaštiti i negovanju ćirilice, pa osnovano Radno telo za predlaganje i praćenje mera u zaštiti...