Tagged: predrasude

Romkinja pobija predrasude (VIDEO)

POŽEGA – U društvu u kome već postoji pretpostavka da žena, bar u poslovnom svetu, ima veća ograničenja nego muškarci, dostignuća jedne marije iz Požege privlače pažnju. Iako to ne bi trebalo da bude...