Tagged: prečišćavanje otpadnih voda

Turica naselje

Tender za izgradnju kolektora u Turici

UŽICE – Grad Užice objavio je javnu nabavku za izgradnju fekalnog kolektora u Turici, rok za dostavljanje ponuda je 12. decembar, a radovi će obuhvatiti izgradnju fekalne kanalizacije i glavni krak u Turici, uključujući...