Tagged: Pravac preko Sjenice je kraći 40 kilometra