Tagged: poribljavanje

poribljavanje Drine 0

Poribljavanje Drine i njenih pritoka

BAJINA BAŠTA, BRATUNAC – U reku Drinu i njene pritoke pušteno je 15.000 primeraka potočne pastrmke koju je Sportsko ribolovačko društvo Drina-Bratunac nabavilo uz podršku Sportsko- ribolovačkog saveza Republike Srpske. Projektom poribljavanja obuhvaćene su...