Tagged: plan detaljne regulacije

opština požega 0

Dodatni prostor za potrebe Muzičke škole u Požegi

POŽEGA – Članovi Opštinsko veća usvojili su odluku o donošenju Plana detaljne regulacije za “Romsko naselje Lisište” u Požegi, kao i odluku o donošenju plana detaljne ragulacije kompleksa transformatorskog postrojenja elektromreže Srbije. Pozitivno je...

Turica 0

Na reci Đetinji niče komercijalno-sportska zona

UŽICE-Na obalama reke Đetinјe, u Turičkoj kotlini, koja poseduje velike prirodne potencijale i raznolik biodiverzitet, u planu je izgradnja komercijalno-sportskog centra sa ciljem da se unaprede i bolje iskoriste turistički potencijali.Grad Užice javnosti je...