Tagged: more

U Grčku sa lekarskom potvrdom

SRBIJA – Grčka će najkasnije do kraja juna otvoriti hotele i apartmane, ali će za odlazak na letovanje u tu zemlju stranim turistima, uključujući i srpske, po svemu sudeći biti neophodna zdravstvena potvrda da...