Tagged: lokalna samoupava

lokalna samouprava

Jedan šalter rešava problem

UŽICE – Užice je jedna od šest lokalnih samouprava koje će podeliti 45 miliona dinara za uvođenje „jedinstvenog upravnog mesta“, odnosno jednošalterskog sistema, po kojem građani na jednom mestu mogu da završe sve poslove...