Tagged: lekovito bilje

Poralist Prijepolje

Očuvanje lekovitog bilja

PRIJEPOLJE – U Prijepolju je osnovana radna grupa za lekovito bilje i očuvanje biodiverziteta u okviru PORALIST projekta koji je deo prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore. Radne grupe u Prijepolju i Bijelom Polju...