Tagged: jubilej

Covid 19 u Domu za stare na Savincu 0

Jubilej Doma za stare na Savincu

POŽEGA – Dom za stare na Savincu u avgustu puni 20 godina rada. I dalje stiže više zaheva za smeštaj nego što ima raspoloživih kapaciteta. Radosav Obradović novi v.d. direktora Centra za socijalni rad kaže...

Muzej u Prijepolju 0

Obeležavanje 90 godina novinarstva u Prijepolju

PRIJEPOLJE – Povodom jubileja novinarstva Muzej u Prijepolju priprema muldimedijalnu izložbu. Postavka će kroz izložene primerke novina, tekstove, fotografije, audio i tv priloge i brojna artefakta – stare pisaće mašine i radio aparati, lični...