Tagged: Javne česme

Voda za piće samo na pet javnih česmi

UŽICE-Na zahtev Fonda za zaštitu životne sredine grada Užica obavljeno je ispitivanje higijenske ispravnosti vode sa javnih česmi na teritoriji grada Užice.Rezultati ispitivanja pokazuju da je  voda higijenski ispravna na pet javnih česmi, neispravna...