Tagged: eu projekat

bajina basta

Bajina Bašta u evropskom projektu upravljanja otpadom

BAJINA BAŠTA-Javno komunalno preduzeće „12. Septembar“ iz Bajine Bašte je koordinator i nosilac projekta „Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim sredinama opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pjesak“ vrednog 735.574,56 evra koji finansira Evropska...