Tagged: ere recikliraju

Za 3 meseca selektovano 68 tona otpada

UŽICE-Posle 3 meseca preuzimanja komunalnog otpada iz plavih kanti, u 2.500 užičkih domaćinstava, prikupljeno je 68 tona otpada. Oko 40 odsto čini otpad namenjen daljim procesima reciklaže, dok je okvirno 60 odsto usmereno u...

0

Dodela 300 kompostera (VIDEO)

UŽICE – Za potrebe kućnog kompostiranja biorazgradivog otpada u Užicu SUBREC projekat nabavlja 300 kompostera namenjenih za kompostiranje kuhinjskog i baštenskog otpada u individualnim domaćinstvima. „Nadamo se da ćemo već u junu podeliti kompostere...