Tagged: dopuna Uredbe o uslovima za paušalno oporezivanje

Velike izmene za paušalce

BEOGRAD – Usvajanjem izmena i dopuna Uredbe o paušalnom oporezivanju onih koji imaju prihode od samostalne delatnosti, obezbediće se veća predvidljivost poslovanja.