Tagged: dobrovoljni davaoci

Potrebna krv 0 i B negativne krvne grupe

UŽICE-Službi za transfuziju Užice nedostaje krv O negativne i B negativne krvne grupe. Iz transfuzije su uputili apel dobrovoljnim davaocima koji imaju ove krvne grupe da dođu u Službu za transuziju i pomognu da...