Tagged: Balkanski fond za demokratiju

Divac Fondacija

Solidarnost pre svega

SRBIJA – Fondacija Ana i Vlade Divac, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške, podržaće sa 1.850.000 dinara lokalna udruženja građana, neformalne grupe i medije u realizaciji projekata koji će pomoći zajednicama da iskažu građansku solidarnost tokom krize...