„SWG“ potpisao ugovore sa dobitnicima grantova

ZLATIBOR – Na Zlatiboru je  potpisan ugovor o dodeli bespovratnih sredstava u okviru ABD grant šeme. Reč je o prekograničnim regionima „Drina – Tara“ i Drina- Sava“. Učešće je uzelo 17 projekata sa 27 korisnika, a TO Zlatibor učestvovala je u projektu sa partnerima TO Užice i TU Gostilje. Ukupna vrednost ovog  projekta je oko 20 hiljada evra.

zlatibor-grant-2Ugovor o dodeli besprovatnih sredstava u okviru ABD Grant sheme potpisalo je 27 korisnika iz pograničnih opština Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, i to za finansiranje dva prekogranična regiona – „Drina – Tara“ i „Drina – „Sava“. Ukupna vrednost grantova iznosi 266.000 eura, dok su korisnici u obavezi da ulože oko 25% sredstava, dok su im pojedine lokalne samouprave obezbedile podršku. I ranije su realizovane ovakve vrste pomoći razvoja ruralnih područja, o čemu govore pozitivna iskustva.
„Iskustva su svakako pozitivna, obzirom da je partnerstvo bilo jedno od imperativa prekogranične saradnje. Sada su bile moguće i individualne aplikacije. Mislim da su aplikanti zaista ozbiljno shvatili ovu priču i dosta kvalitetno su pripremili svoje projekte“, kaže Aleksandar Damnjanović, menadžer projekta.

Turistička organizacija Zlatibor, sa partnerima – Turističkom organizacijom Užice i Turističkim udruženjem Gostilje, aplicirala je na zajedničkom projektu, čija vrednost oko 20.000 eura. Turistička organizacija Zlatibor i Turističko udruženje Gostilje aplicirali su sa oko 18.000 eura. Vrednost granta za zlatiboirsku turističku je oko 6.000, a za udruženje oko 7.000 eura.
„TO Zlatibor će ovim projektom renovirati konačište, tj. svoje smeštajne kapacitete. Biće nabavljen nov nameštaj i adaptirana zgrada, a druga faza projekta je uređenje rodne kuće Dimitrija Tucovića u Gostilju, gde takođe TO Zlatibor učestvuje sa oko 10% od ukupne vrednosti radova“, kaže Vladimir Živanović, direktor TO Zlatibor.

zlatibor-grant3Živanović kaže da će dobijena sredstva biti sasvim dovoljna za kompletan završetak radova i da su pripremne faze već završene. Sa radovima se kreće kada vreme to dozvoli, a rok za završetak je 11. maj naredne godine.

„Ono što je jako značajno za nas je da Užice pokušava da se pozicionira na turističkom tržištu, kao jedan od najznačajnijih gradova vezanih za drugi svetski rat i za njegovu istoriju, zbog same Užučke republike i Narodnog muzeja sa postavkom, koja zaista predstavlja jedan značajan resurs, kao i sa spomen kompleksom Kadinjača. Mi pokušavamo sa našim partnerima sa Zlatibora i iz Gostilja da oživimo ovaj vid turizma“, kaže Boban Perišić, direktor TO Užice.

Sredstva za grant korisnike obezbeđena su kroz ABD Grant sheme koju sprovodi Stalna radna grupa za regionalni razvoj(SWG) u Jugoistočnoj Evropi, u partnerstvu sa Nemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ), a u okviru projekta „Ruralni razvoj kroz integrisano upravljanje šumskim i vodnim resursima“ (LEIWW), uz fifnansijsku pomoć nemačkog federalnog Ministarstva za ekonomski razvoj i saradnju (BMZ).

Nada Dželebdžić, zlatiborpress.rs

You may also like...