Svetski dan autizma

SRBIJA – Ove godine navršava se 12 godina od kada je na snagu stupila Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom i 11 godina otkako ju je ratifikovala Republika Srbija. Danas se obeležava Svetski dan osoba sa autizmom pod sloganom ,,Mogu da učim, mogu da radim“.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom, čiji je član i užičko Udruženje za pomoć osobama sa autizmom, ravnopravni je član velike porodice – Autizma Evrope, međunarodne asocijacije, čiji je osnovni cilj da unapredi i zaštitom prava osoba sa autizmom, sa ciljem što kvalitetnijeg i bezbednijeg života ovih osoba.

Prema statistici ove organizacije, autizam pogađa jednu od 100 osoba, što znači da u Evropi trenutno živi više od pet miliona osoba sa nekim od problema iz spektra autizma. U Srbiji ne postoje tačni podaci o broju osoba sa autizmom, ali se prema nekim izvorima može govoriti o približnom broju od 2.500 osoba sa ovim problemom.

Uprkos povećanju svesti o tome šta je autizam, osobe sa autizmom i njihove porodice i dalje misle da javnost ovo stanje ne razume. Ovaj nedostatak razumevanja stvara prepreke u stavovima i nedostatak podrške, koji otežavaju uključivanje ovih osoba u društvo. Tako se osobe sa autizmom često u velikoj meri suočavaju sa problemom nepristupačnosti, sa izolacijom u društvu u celini, što pojačava diskriminaciju sa kojom se suočavaju u mnogim oblastima života.

Upravo zbog toga ključne poruke ovogodišnje kampanje jeste i potreba za formiranjem Nacionalnog registra za osobe sa autizmom. Postojanje takvog registra omogućilo bi lakše ostvarivanje svih prava, a državi planiranje sredstava i resursa. Donošenje Nacionalne strategije za autizam, koja bi pokrivala problematiku od najranijeg do najstarijeg doba, od dijagnostike do lečenja i stanovamja, razvijanje servisa podrške poput dnevnih boravaka, predah usluge, asistenata u porodici, ličnih pratilaca, formiranja malih domskih zajednica, satanovanje uz podršku i njihova sistemska implementacija.

„Razumevanje osoba sa autizmom prvi je korak ka pristupačnom i inkluzivnom društvu, bolja saradnja sa udruženjima roditelja osoba sa autizmom, kako bi se zajedno identifikovale potrebe i uklonile barijere sa kojima se susreću, usvojili inovativna rešenja i izgradili pristupačno društvo“, samo su neke od poruka ovogodišnje kampanje.

„Osobe sa autizmom poseduju mnoge skrivene veštine i talente. Zato su znanje i informisanost ključ kojim se može otvoriti put ka rastu, razoju i izražavanju punog potencijala ovog dela društva. Neophodno je napraviti pristupačno društvo – u oblastima obrazovanja, zdravstvene zaštite, usluge socijalne zaštite i zapošljavanju“, poručuju osoe sa autizmom.

Predstavnici udruženja osoba sa autizmom iz cele Srbije pozivaju donosioce odluka, stručnjake, lidere poslovnog okruženja i se konsultuju i sarađuju sa ljudima iz autističnog spektra i ogranizacijama koje ih zastupaju, kako bi društvo učinili senzibilisanim u svim životnim aspektima i omogućili usaglašenost sa Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom (UNCRPD).

You may also like...