Svako deveti stanovnik Nove Varoši korisnik socijalne pomoći

NOVA VAROŠ-Teška ekonomska situacija, visoka stopa nezaposlenosti, sve veći broj starih, obolelih i žrtava porodičnog nasilja uslovili su da svaki deveti stanovnik opštine Nova Varoš prima neki od vidova materijalne socijalne pomoći i koristi usluge iz oblasti porodično-pravne zaštite.

Na evidenciji opštinskog Centra za socijalni rad lane se našlo 1.918 korisnika, što je za osamdesetak više u odnosu na prošlu godinu.

Prema podacima lokalnog CSR, broj korisnika se u proteklih desetak godina konstantno uvećava i to u gotovo svim kategorijama i starosnim grupama. Prognoze su da će se negativan trend nastaviti i ove godine, jer je sve više zahteva građana za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu ili jednokratnu pomoć: za lečenje, nadoknadu za dodatak i negu drugog lica, različite vanredne pomoći i slično. Samo tokom januara pristiglo je oko 230 takvih zahteva.

U ovoj ustanovi napominju da je povećanje broja socijalno ugroženih refleksija brojnih problema u lokalnoj zajednici , među kojima dominiraju pad životnog standarda, i dalje visok procenat nezaposlenih, kao i starih lica, znatan broj osoba bez zdravstvene zaštite…“Kroz različite programe i vidove podrške pokušavamo da olakšamo život naših građana, posebno najugroženijih kategorija – najstarijih i najmlađih. Trudimo se da udovoljimo njihovim opravdanim zahtevima za pomoć i približimo im prava i usluge. Socijalna slika u novovaroškom kraju jeste nepovoljna, ali je, za razliku od nekog ranijeg perioda, sada znatno realnija. Pre svega zahvaljujući primeni odluke koja je precizirala sva prava i usluge. I kroz kontinuiran i pojačan terenski rad naših službi su osobe teškog materijalnog statusa odnosno lica u disfunkcionalnim porodicama postali vidljiviji . Uspeli smo da u sistem socijalne zaštite uključimo lica koja su zaista ekonomski ugrožena ili iz nekog drugog razloga marginalizovana“, ističe Jelena Leković, direktorka opštinskog CSR. Ona dodaje i da se nepovoljna socijalna slika, osim podrškom i davanjima iz opštinskog budžeta, pokušava ublažiti i namenskim novčanim transferima iz Republike namenjenih za realizaciju pojedinih usluga poput one pomoći u kući starijim licima. Kroz ovaj program 54 korisnika (najvećim delom sa seoskog područja) dobijaju negu od strane devet gerontodomaćica.

Od ukupnog broja korisnika na spisku CSR je 211 novoevidentiranih, 2016. dok je 379 lica reaktivirano iz prethodne godine. Prema starosnoj strukturi korisnika materijalne pomoći i porodično-pravne zaštite, na evidenciji Centra najbrojnija su odrasla lica (45 odsto), starijih je 35,2 procenta , dece je 16,3, a mladih 3,5. Nešto više registrovanih je na seoskom području (oko 51 posto), kao i pripadnica ženskog pola. Kada je dečja populacija u pitanju, na listi korisnika evidentirano je njih 311 (desetak više nego lane), od kojih je materijalno ugroženih 64, žrtava nasilja i zanemarivanja troje , sa problemima u ponašanju i u sukobu sa zakonom 42 (porast za gotovo duplo u odnosu na 2016) , ometene u razvoju petoro… Na evidenciji se nalazi ukupno 208 invalidnih lica, od kojih je čak trećina sa višestrukim hendikepom.

U izveštaju se navodi i da su 133 porodice (ili 251 lice) lane koristile novčanu socijalnu pomoć koje isplaćuje Republika, odnosno resorno Ministarstvo. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvarilo je ukupno 165 korisnika. U Centru napominju i da su tokom 2017. u porastu bili i zahtevi za jednokratnu novčanu pomoć, koja se isplaćuje iz opštinskog budžeta.

– Pozitivno su rešena 1.172 takva zahteva. Po ovom osnovu jednom ili više puta (najviše četiri) novčanu pomoć koristilo je više od 1.500 lica. Pomoć je bila za kupovinu ogreva, osnovnih životnih namirnica , nabavku udžbenika, troškove đačke kuhinje, sanaciju pojedinih stambenih jedinica, pogrebne , kao i troškove internatskog smeštaja i slično – kažu u Centru uz podsećanje da je samo za ove namene iz opštinske kase lane izdvojeno oko 6,8 miliona dinara. Pomagalo se i samohranima nezaposlenim roditeljima, u ukupnom iznosu od blizu dva miliona dinara, dok je sa 1.000.000 dinara finansiran desetodnevni boravak prvačića na crnogorskom primorju.

U porastu i porodično nasilje

U Centru za socijalni rad lane je evidentirano 57 žrtava porodičnog nasilja, što je trostruko više u odnosu na pre tri godine. Žrtve uglavnom fizičkog nasilja su najčešće žene, koje su unutar porodičnog doma trpele torturu supružnika odnosno partnera. Još je strašnije što su u većini ovih slučajeva i deca bila izložena emocionalnom nasilju.

– Alkoholizam, siromaštvo i patološka ljubomora su najčešći uzroci porodičnog nasilja – ističe Nataša Pucarević, koordinatorka tima za prevenciju nasilja u porodici pri ovdašnjem CSR. Ona naglašava da je primena novih odredaba krivičnog zakona koji je stupio na snagu 1. juna već dala dobre rezultate u praksi. „Žene odnosno žrtve nasilja su sada više ohrabrene da prijavljuju fizičku ili psihičku torturu kojoj su izloženi unutar porodičnog doma. Kod njih raste i svest o tome da je nasilje neprihvatljivo, kao i da ih zakonska regulativa štiti i da su sada znatno vidljivije za institucije i društvo“, dodaje Pucarević, uz ocenu da inače nasilnika ima podjednako u gradu i na selu.

Pomoć za decu i bolesne

Prosvetni radnici u Novoj Varoši organizovali su humanitarnu akciju prikupljanja novčanih sredstava za dve višečlane porodice u zlatarskom kraju, a plemenitost na delu pokazali su i članovi lokalnog Old-tajmer kluba istorijskih vozila i jugonostalgičara koji su nedavno skromnim donacijama pomogli petoro bolesnih žitelja Nove Varoši i okoline. Zahvaljujući humanosti ovdašnjih prosvetnih radnika, šestočlana porodica Simeunović iz Burađe i petočlana Popadić iz Akmačića dobili su po 20.000 dinara i pomoć u paketima hrane sa osnovnim životnim namirnicama. Ova donacija pomogla je mlađanim Simeunovićima: Marijani, Kristini, Anđeliji i Srećku, kao i njihovim roditeljima Danijeli i Miodragu da lakše preguraju zimu, a poklonima i poseti delegacije prosvetara obradovali su se i Dragan i Spomenka Popadić i njihovo troje dece Jovan, Danijela i Andrijana.

Danas

You may also like...