Svaki stan u zgradi imaće vodomer

UŽICE – Na sednici užičkog Gradskog veća predviđeno je da svi budući stambeni i poslovni objekti, koji imaju više zasebnih jedinica, poseduje svoje vodomere. Tako će nove stambene zgrade imati, pored jednog centralnog i vodomere za svaki stan posebno, što će direktno dovesti do znatnih ušteda u potrošnji vode, kao i kod obračuna troškova.

Članovi Veća dali su svoju saglasnost na izmene godišnjeg programa JKP Gradske toplane Užice, na promene u mreži javnih predškolskih ustanova, na godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta radi davanja u zakup i na određivanje nadležnog organa koji će sprovoditi ovaj postupak.

Utvrđeni su predlozi koji se odnose na uslove ozakonjenja objekata izgrađenih na površinama javne namene i na onim koje su za to planirane, kao i da se pristupi izmenama Plana generalne regulacije Krčagovo.

U delu kadrovskih rešenja, članovi Veća su Dragicu Milosavljević predložili za v.d. direktora budućeg Gradskog centra za usluge socijalne zaštite i izmene u sastavima članova skupštine „Užice Gas“, Izborne komisije i školskih odbora osnovne škole „Đura Jakšić“ u Ravnima, muzičke škole „Vojislav Lale Stefanović“ i Ekonomske škole.

You may also like...