Suficit u gradskoj kasi

UŽICE-Užički budžet za prvih šest meseci ove godine ostvario je  suficit od 215 milona dinara ,izneto je na današnjoj sednici Skupštine grada na kojoj su odbornici usvojili izveštaj o izvršenju budžeta u tom periodu.

Takođe, usvojen je najavljivani Akcioni plan koji predviđa uključivanje građana u proces odlučivanja o načinu trošenja novca koji se prikupljua od poreza na imovinu. Plan se odnosi na period do 2021. godine. Njegovi osnovni ciljevi su bolje i kvalitetnije informisanje i učešće građana, kao i stvaranje boljih uslova za popis imovine, naplatu poreza i budžetiranje prikupljenih sredstava.

Užički odbornici su prihvatili odluku o naknadi dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi. Grad će ubuduće sufinansirati boravak dece koja idu u privatne vrtiće u iznosu od 50 odsto od ekonomske cene vrtića.

Odbornici su se složili i da se Užice kandiduje za domaćina MOSI igara 2021. godine, kao i sa izmenama programa poslovanja javno komunalnih preduzeća Bioktoš i Niskogradnja.

Data je saglasnost i Savetovalištu Jefimija da može upotrebiti grb grada Užica za izradu zastave za akciju Daj pedalu raku. Takođe, produžen je mandat dr Danijeli Marinković na mestu vršioca dužnosti direktora Doma zdravlje Užice.

You may also like...