Stara ćuprija čeka novi projekat

PRIJEPOLJE – Opština Prijepolje raskinula je sporazumno ugovor o rekonstrukciji starog Fatihovog mosta u Šarampovu sa firmama “Novi Pazar put”, “Jedinstvom a.d.” Sevojno i CIP-om kao nadzornim organom zbog znatno većih oštećenja na mostu nego što je bilo predviđeno projektom. Radovi na sanaciji stare ćuprije počeli su još u februaru, međutim sa njima se stalo već u aprilu kada je izvođač konstatovao značajno veći stepen oštećenja konstrukcije mosta u odnosu na projekat te je investitoru ukazao na razliku i ugovorene mere sanacije usled čega se stalo sa radovima.

Sa predstavnicima Kancelarije za javna ulaganja, koja je obezbedila novac za rekonstrukciju, dogovoreno je da se pristupi izradi novog projektnog rešenja koje će obuhvatiti sve radove neophodne na potpunoj i trajnoj sanaciji mosta u Šarampovu kaže predsednik opštine Dragoljub Zindović.

„Sa rekonstrukcijom mosta krenulo se po projektu iz 2010. godine zahvaljujući kojem su obezbeđenja sredstva od Vlade Srbije. Čim se počelo sa radovima ispostavilo se da su oštećenja na njemu znato veća od planiranih, pa bi nastavak rekonstrukcije faktički značio samo šminku na njemu, a to nismo želeli da činimo. Nosivost bi bila mala i on ne bi imao dug vek korištenja. Nakon što smo sproveli opsežna ispitivanja i istraživanja konstrukcije i nosećih stubova mosta došli smo do zaključka da je mnogo bolje da radimo potpuno novu konstrukciju što postojeći projekat nije dozvoljavao“, kaže Zindović.

Kompletna dokumentacija će biti pripremljena po ubrzanoj proceduri, a potom sledi raspisivanje tendera metodom “žuti fidik”, što podrazumeva istovremeno projektovanje i građenje.

Inače, sredstva u iznosu od oko 62 miliona dinara za rekonstrukciju najstarijeg mosta u gradu na Limu obezbedila je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Srbije. Prve procene govore da bi nakon izrade novog projekta sanacija mosta mogla da košta blizu 100 miliona dinara.

PP Media

You may also like...