Solidarnost pre svega

SRBIJA – Fondacija Ana i Vlade Divac, uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju i Ambasade Kraljevine Norveške, podržaće sa 1.850.000 dinara lokalna udruženja građana, neformalne grupe i medije u realizaciji projekata koji će pomoći zajednicama da iskažu građansku solidarnost tokom krize u Srbiji izazvane korona virusom.


Realizacijom projekta, korisnici sredstava promovisaće solidarnost, podsticati druge da se aktivno uključe u pomoć zajednici u kojoj žive i pomagati najugroženijima u ovoj krizi.

Ovaj vid podsticaja takođe će pomoći da se realizuju već započete ili ostvare nove inicijative koje će imati širok uticaj na zajednicu i pomagati građanima da se odgovorno i solidarno suoče sa krizom.

Konkurs je otvoren do 20. aprila u 16 časova, a projekte je potrebno relizovati od 01. maja do 15. jula ove godine.

PP Media

You may also like...