Revidiran rad sudova

UŽICE, BAJINA BAŠTA – Svi glavni pretresi i ročišta, koji su u Osnovnom sudu u Užicu i sudskoj jedinici u Bajinoj Bašti zakazani do 1. maja ove godine neće biti održani dok traje vanredno stranje.

Obustavljen je i prijem stranaka u svim sudskim odeljenjima.

Za vreme vanrednog stanja Sud će postupati samo u hitnim predmetima. U krivičnoj materiji sudije će postupati u svim pritvorskim predmetima, u predmetima produženja hitnih mera shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i u drugim predmetima hitne prirode.

Kada je reč o građanskim procesima sudije parničnog, izvršnog i vanparničnog  odeljenja postupaće i održavaće ročišta samo u predmetima koji se po zakonu smatraju hitnim i to u statusnim stvarima i po predmetima za određivanje prethodnih i privremenih mera.

Samo u hitnim predmetima, po kojima će postupati u vreme vanrednog stanja, Osnovni sud u Užicu će u prijemnoj kancelariji organizovati prijem podnesaka neposredno i u sudskim pisarnicama uvid u spise, a sve u kontrolisanim uslovima i sa određenim brojem stranaka. Sva ostala pismena mogu se sudu uputiti putem pošte.

Ostale informacije koje se odnose na dozvole za posete pritvorenim licima, legalizaciju javnih isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu kao i izdavanje potvrda mogu se dobiti u toku radnog vremena suda od 7.30 do 15.30 na telefone u Užicu 031 513 105 i 513 104 i u sudskoj jedinici Bajina Bašta na telefon 031 865 576 kao i putem emaila uprava@ue.os.sud.rs.

You may also like...