Sevojnički budžet oko 20 miliona dinara

SEVOJNO – Odbornici Gradske opštine Sevojno usvojili su budžet za 2020. godinu u iznosu od 19. 875.600 dinara. U odnosu na ovu godinu izdvojena sredstva su za dva miliona dinara veća.

Pored ovih sredstava, projekcijom gradskog budžeta planirano je i 10 miliona direktnih investicija.

“Od tih deset miliona, polovina je predviđena za infrastrukturu, odnosno za putne pravce, tri miliona za čišćenje Crkvarskog potoka, 1,5 milion za završetak rasvete u Ulici Heroja Dejovića i kraku koji vodi ka bivšoj Mlekari, dok je 500.000 dinara opredeljeno za završetak opremanja stare škole”, kaže Ivan Marić, predsednik Gradske opštine Sevojno.

Odbornici opozicije projektovani budžet ocenju kao neprihvatljiv i neracionalan.

“Iako smo tražili da se donese Plan lokalno- ekonomskog razvoja i dobili uveravanja da će se to desiti, za sada su to prazna obećanja. Zato se pitamo na osnovu čega su ti ljudi angažovani, šta oni rade, šta sprovode, kada ne postoji nikakav plan”, kaže Bogosav Mihailović, šef odborničke grupe “Ujedinjeni pobeđujemo za Sevojno”.

Budžetom grada Užica planirana su i četiri miliona dinara za infrastrukturne projekte na teritoriji opštine Sevojno, koji će se realizovati po principu udruživanja.

You may also like...