SB Čigota dobila najsavremeniji uređaj za dijagnostiku u nuklearnoj medicini

ZLATIBOR – Specijalna bolnica Čigota sa Zlatibora postala je prva ustanova u zdravstvenom sistemu Srbije koja raspolaže hibrdinim SPECT/CT uređajem najnovije tehnologije.

Reč je, kažu u „Čigoti“, o najsavremenijem aparatu koji se koristi za široku nuklearno – medicinsku i radiološku dijagnostiku, a koji je Vlada Srbije nabavila kroz veliki međunarodni projekat sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Primena ovog uređaja je mnogostruka, a najviše će koristiti u onkologiji i dijagnostici svih sistema i organa u telu pacijenta.

„U njemu su spojene dve vrste uređaja – klasičan CT i najsavremenija „gama kamera“, koja ima mogućnost snimanja pacijenata u sve tri dimenzije, kao što to čine i drugi savremeni uređaji poput skenera i magnetne rezonance. Time smo premostili najveću dosadašnju manu nuklearno-medicinskih dijagnostičkih procedura, a to je precizna lokacija promene. Nuklearne – medicinske procedure su veoma moćne tako da sada, čim vidimo nakupljanje radioaktivnog izotopa na telu čoveka, odmah možemo da kažemo kojoj anatomskoj lokalizaciji ta promena pripada“, ispričao je specijalista nuklearne medicine Nenad Laketić.

Ugledni specijalista iz Beča, koji je boravio na Zlatiboru, obučio je zdravstveni tim „Čigote“ rukovanju ovim aparatom, a na kom su urađeni probni pregledni.

Dijagnostika SPECT/CT-om punim kapacitetom krenuće početkom naredne godine.

Blic

You may also like...