Savetodavni centar za mlade poljoprivrednike

NOVA VAROŠ – Кancelarija za mlade u Novoj Varoši učestvuje u projektu ”Poljoprivreda je spremna za inovacije (AGRI): prema održivom sistemu podrške mladima u poljoprivredi u Srbiji ”, koji realizuje Omladinski klub Novi Pazar u partnerstvu sa Udruženjem mladih agronoma.

Projekat finansira EU dok je kofinansijer Vlade Republike Srbije, a plan je da traje 18 meseci.

Projekat AGRI trebalo bi da doprinese smanjenju nezaposlenosti među mladima kroz jačanje lokalnih aktera za podršku mladima u poljoprivredi, a akcenat će biti na razvoju novih usluga prilagođenih njihovim potrebama.

„Glavna ideja ovog pilot projekta je da se maksimalno angažuju lokalni poljoprivrednici, posebno mladi poljoprivrednici iz udaljenih i nerazvijenih područja, osnivanjem Savetodavnog centra u okviru lokalnih kancelarija za mlade u 15 opština u Srbiji, koji će pružati podršku mladima koji su zainteresovani ili već imaju karijeru u poljoprivredi, da je pokrenu ili unaprede“, objasnila je za portal PP media Aleksandra Todorović, koordinatorka Kancelarije za mlade u Novoj Varoši.

Šansa za mlade poljoprivrednike

Iako često nasleđuju zemljište ili čak već razvijenu farmu, mladi poljoprivrednici nemaju kompetencije relevantne za pokretanje sopstvenog posla u poljoprivredi ili profitabilno nastavljanje postojećeg. Stoga mladi iz ruralnih područja ostaju bez posla sa tendencijom dugotrajne nezaposlenosti koja ima posledice za celo društvo.

You may also like...