Saradnja RPK Užice i PK FBiH

UŽICE – Direktorka PKS-RPK Užice Ana Lapčević i predsednik Privredne/gospodarske komore Federacije BiH Mirsad Jašarspahić, potpisali su sporazum o poslovno tehničkoj saradnji.

Kako se navodi na sajtu RPK Užice, dve komore su zaključile sporazum kako bi sistematično radile na promociji poslovnih aktivnosti u oblasti trgovine, investicija, transfera tehnologija, usluga i ostalih sektora privrede. Ovaj sporazum treba da omogući regulatornu platformu koja bi se koristila sa obe strane za promociju aktivnosti.

U skladu sa zakonskim nadležnostima, komore će razmenjivati informacije u sferi trgovine, ekonomske saradnje i usluga, konkurisati zajedničkim projektima kod međunarodnih i domaćih organizacija, a planirano je i da učestvuju u zajedničkim delegacijama prilikom poseta sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Potpisnice ugovora su saglasne da zajedno organizuju tematske okrugle stolove za privrednike, da učestvuju u izdavačko-informativnim aktivnostima, organizju edukacije i promociju saradnje u oblasti trgovine, investicija, transfera tehnologije, usluga i svih ostalih privrednih sektora. 

You may also like...