Rezervatu „Uvac“ subvencija od dva miliona dinara

BEOGRAD,NOVA VAROŠ – Ministarstvo za zaštitu životne sredine dodelilo je subvenciju od oko dva miliona dinara Specijalnom rezervatu prirode “Uvac”, a sredstva su namenjena za prezentaciju, čuvanje i unapređenje zaštićenog područja na kojem živi beloglavi sup.

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan istakao je na sastanku prilikom dodele subvencija upravljačima zaštićenih područja, da Srbija o svojim građanima brine i na taj način što štiti prirodu i njene resurse.

Trivan je potpisao ugovore sa 21 upravljačem zaštićenih područja, kojima se dodeljuju preostala sredstva za subvencionisanje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u ovoj godini u iznosu od oko 23 miliona dinara.

U Srbiji je proširena teritorija pod zaštitom na blizu osam posto njene teritorije i do danas je proglašeno više od 460 zaštićenih područja, od čega su 83 zaštićena područja od nacionalnog značaja.

Dodeljene subvencije pomoći će u provođenju programa i mera zaštite kako u ranije zaštićenim, tako i u novoproglašenim zaštićenim područjima. Ove i prethodne godine proglašeno je novih sedam zaštićenih područja, a do kraja godine očekuje se donošenje još sedam novih uredbi o zaštiti.

PP Media/ZOOMUE

You may also like...