Revizija zaštite Doline malog Rzava

BEOGRAD- Ministarstvo zaštite životne sredine pokreče postupak revizije zaštite prirodnog područja druge kategorije, kao predela izuzetnih odlika „Dolina malog Rzava”,navodi se na sajtu Ministarstva.

Mali Rzav se nalazi u središnjem delu zapadne Srbije, pripada regiji Stari Vlah i zajedno sa Moravicom, Velikim Rzavom, Đetinjom i Skrapežom predstavlja izvorište Zapadne Morave. Administrativno, izvorišni deo pripada opštini Ivanjica , a veći deo opštini Arilje , na čijem prostoru se i nalaze značajnije prirodne vrednosti.

Većina od 75 vrsta ptica koje su prisutne na području Malog Rzava strogo su zaštićene prema Pravilniku o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva .

Prema istom Pravilniku od 38 vrsta sisara prisutnih u istraživanom delu doline Malog Rzava, 16 je svrstano u kategoriju „strogo zaštićena divlja vrsta”, a 20 u kategoriju „zaštićena divlja vrsta”.

Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio je 19. decembra 2012. godine Studiju zaštite Predeo izuzetnih odlika „Dolina Malog Rzava” ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

You may also like...