Revizija sistema vodosnabdevanja u Ivanjici

IVANJICA – Usled velikih nestašica vode koje su trajale više dana JKP „Ivanjica“ je uradilo reviziju kompletnog sistema vodosnabdevanja u naselju Šljivići.

Problem snabdevanja naselja Šljivići vodom za piće je delimično rešen zamenom pumpi u crpnoj stanici i usmeravanjem veće količine vode sa gradskog rezervoara . Takođe je ugrađena oprema za dodatno hlorisanje vode.

U narednom periodu u saradnji sa inspekcijom izrvšiće se isključenje nelegalnih priključaka kako na izvorištu tako i u naselju sa nalogom pojedincima da otklone nedostatke uočene prilikom kontrole.

InfoLIGA

You may also like...