Rešavanje problema zagađenja sliva Drine

BEOGRAD – Na sastanku ministra zaštite životne sredine Repubike Srbije Gorana Trivana sa ministrom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Srebrenkom Golić dogovoreno je sistemsko rešavanje problema zagađenja sliva reke Drine, uključujući i Zvorničko, Perućačko i Višegradsko jezero, sa posebnim osvrtom na zagađenje plutajućim otpadom.

Na sastanku je prihvaćena inicijativa da se na zajedničkom sastanku ministara za oblast životne sredine Srbije, Republike Srpske i Crne Gore pokrene rešavanje problema zagađenja reka Lim i Drina, što će doprineti boljem radu hidroenergetskih objekata u Višegradu i Bajinoj Bašti, ali ujedno i omogućiti bolju zaštitu za region značajnog vodnog resursa, navodi se na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine.

Takođe, zaključeno je da su se, proglašenjem Nacionalnog parka „Drina“ na području Republike Srpske, stekli uslovi da se kod Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESKO pri programu „Čovek i biosfera“ – MAB, pokrene procedura za uspostavljanje prekograničnog rezervata biosfere „Drina“, koji bi obuhvatao zaštićena područja na teritoriji Srbije i Republike Srpske u srednjem toku reke Drine.

„Ambiciozno krećemo u rešavanje decenijskih problema u zaštiti životne sredine i na osnovu dogovorenog zajedničkog susreta tri entiteta koji smo inicirali, očekujem da ćemo ostvariti vidni napredak u rešavanju zajedničkih ekoloških pitanja i ostvariti vidljive ozbiljne efekte do kraja godine“, istakao je Trivan.

You may also like...