Prvo savetovanje advokata (VIDEO)

ZLATIBOR-Ministarka pravde Nela Kuburović potpisala je ispred Ministarstva pravade sa Advokatskom komorom Srbije  Protokol o razmeni podataka u postupku postavljenja branioca po službenoj dužnosti na prvom Savetovanju advokata koje je počelo u petak  na Zlatiboru u organizaciji Advokatske komore Beograda.Protokol su potpisali i predstavnici  Republičkog javnog tužilaštva,kasacionog suda,a biće dužni da ga se pridržavaju i u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

„Potpisaivanje protokola rezultat je dobre saradnje sa advokatskom komorom.Srbija će nakon dugog niza godina dobiti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći ,čiji će se Predlog tokom sledeće sedmice naći  na sednici Narodne skupštine i verujem da će narodni poslanici nedvosmisleno podržati njegovo usvajanje“,rekla je ministarska Kuburović.

Predsednik Advokatske komore Srbije Viktor Gostiljac istakao je  da se potpisivanjem  Protokola i njegovom  implementacijom  u pravosudni sistem rešava dugogodišnji  problem nepravednom uređenju branioca po službenoj dužnosti,koje je bilo plodno tle za koruptivne radnje.

Ministarka Kuburović advokatima je iznela  stav Ministarstva pravde u vezi sa unapređenjem krivično-pravnog položaja advokata i njihove zaštite i  podsetila da je u avgustu osnovana Radna grupa za praćenje svih slučajeva napada na advokate.

„Jednan od rezultata ove Radne grupe je opšte obavezno uputstvo,koje je izdao Republički javni tužilac,a koje se odnosi na hitno postupanje tužilaštva u svim predmetima napada na advokate prvi vršenju advokatske službe.Verujemo da će članovi do kraja godine izaći sa konkretnim predlogom  izmene Krivičnog zakonika,kako bi dodatno unapredili njihovu zaštitu“,rekla je Kuburović.

Ministarka je istakla i da na putu ka postizanju evropskih standarda i unapređenja dostupnosti pravde nalazi i unapređenje medijacije,što je jedan od prioriteta Ministarstva pravde.

„Da je medijacija u interesu,kako strana u sporu,tako i advokata kao njihovih punomoćnika,pokazuje međunarodna praksa,pa se sve veći broj advokata obučava na polju medijacije.O zainteresovanosti advokature za primenu medijacije govori i podatak da od ukupno 700 medijatora u Srbiji,20 odsto njih je iz redova advokature „,naglasila je Kuburović.

Prvo Savetovanje advokata traje od 26. do 28.oktobra ,a tokom njega advokati će kroz panel diskusije raspravljati o ustavnom položaju advokata i donošenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći,o kol centru Advokatske komore,problemima sudske prakse u krivičnom postupku iz perspektive advokature,odnosu advokature i drugih pravnih profesija i tonskom snimanju  suđenja.

 

You may also like...