Prvi rebalans užičkog budžeta

UŽICE- Na šestoj sednici Gradskog veća usvojen je predlog prvog ovogodišnjeg rebalansa budžeta grada Užica. Rebalansom su zadržani planirani iznosi na prihodovnoj i rashodovnoj strani, a izmene i dopune odnose se samo na preraspodele između budžetskih pozicija.

gradsko vece novoZajedno sa rebalansom budžeta, utvrđen je i predlog izmena i dopuna finansijskog plana Direkcije za izgradnju.
Prihvaćen je izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine, i prema podacima sadržanim u njemu, ukupni prihodi su realizovani sa 1,26 milijardi ili sa 49,28odsto a rashodi sa 1,14 ili 44,6 odsto.
Izvršeno je usklađivanje osnivačkih akata gradskih javnih i javno komunalnih preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, utvrđen predlog odluke koja definiše način i postupak imenovanja direktora javnih preduzeća čiji je osnivač grad i odluke o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na prostoru Generalnog urbanističkog plana do 2020.
U delu urbanizma utvrđen je predlog odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije „Bela Zemlja“.

You may also like...