Prvi rebalans užičkog budžeta

UŽICE – Gradsko veće Užica utvrdilo je predlog prvog ovogodišnjeg rebalansa budžeta pa je prihodovna strana uvećana za 25 miliona dinara.

Dvadeset miliona dinara biće opredeljeno za mere energetske efikanosti i omogućavanje korišćenja ovih mera većem broju korisnika, dok je pet miliona dinara dodeljeno Gradskom centru za usluge socijalne zaštite.

Na sednici su usvojeni predlozi odluka o pružanju pravne pomoći na teritoriji Užica i izradi Generalnog urbanističkog plana. Usvojene su i izmene i dopune odluka koje se odnose na organizaciju i funkcionisanje civilne zaštite i obrazovanje Gradskog štaba za vanredne situacije.

Članovi veća doneli su i odluku o uključivanju građana u budžetski proces kroz sprovođenje akcije Užički program lokalnog partnerstva, a data je i saglasnost na ovogodišnji Lokalni akcioni plan zapošljavanja.

Duško Ljujić predložen je za direktora JKP „Vodovod“, a na sednici je pokrenuta i inicijativa za podizanje spomenika Milovanu Miću Petroviću.

You may also like...