Prvi rebalans budžeta

UŽICE- Gradsko veće utvrdilo je prvi ovogodišnji rebalans budžeta. Prema predlogu, gradski budžet u 2017. godini iznosio bi 2,79 milijardi dinara ili 145,8 miliona više od prvobitnog. Razlozi za izmene i dopune budžeta sadržani su u činjenici da je do sada ostvareni prihodi veći od planiranih, pre svih oni prihodi od poreza, pa se ovim rebalansom vrši prilagođavanje prihodovne i rashodovne strane budžeta realnom stanju.

Članovi Veća prihvatili su izveštaje o radu u prošloj godini Gradskog kulturnog centra, Istorijskog arhiva, Narodne biblioteke, Gradske galerije, RCU-a, Turističke organizacije regije Zapadne Srbije i GSA.

Usvojen je Program kontrole kvaliteta vazduha na teritoriji grada za 2017. godinu, kao i predlozi odluka o oslobađanju Srpske pravoslavne crkvene opštine Užičke plaćanja takse za izgradnju novog hrama na Beloj Zemlji, o sredstvima za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgrada i o izmeni odluke o mreži predškolskih ustanova na području grada Užica.

Na ovoj sednici, donesen je predlog da se dr Slavki Mitričević produži mandat v.d. direktora užičkog Doma zdravlja.

You may also like...