Prvi profesionalni direktor u Užicu i škola resursni centar (VIDEO)

UŽICE – Novi zakon o sistemu obrazovanja propisuje da svi direktori škola moraju imati licencu za rad i da ih sadašnji direktori moraju dobiti u naredne tri godine. Prva grupa, njih 362, prošlo je obuku i počelo sa polaganjem ispita, a prvi koji je u Užicu poneo titulu profesionalnog direktora je Dragan Tucaković, direktor Tehničke škole. Zbog kvalitetnog rada, ova škola će postati i resursni centar u području rada elektrotehnike.

Uspeh i rezultat jedne ustanove se vezuje za dobar rukovodeći kadar, a takvi, dobri pedagoški rukovodioci i menadžeri koji znaju šta je savremena škola, prvi su dobili licence Ministarstva prosvete. Dragan Tucaković rukovodi Tehničkom školom već 18 godina i evaluatori su u eksternom ocenjivanju najviše ocene dali i njemu i školi.

„Oni su u izveštaju koji su napravili rekli da Tehnička škola nema slabih strana i da najjače strane prepoznaju u rukovođenju, pa predlažu je i Ministarstvu prosvete i Vladi Srbije kao primer dobre prakse“, kaže Tucaković.

To se poklapa i sa ocenom u istraživanju koje je Tucaković pored kompeticija u portfoliju predstavio komisiji za dobijanje licence. Reč je o istraživanju koje se već sedam godina sprovodi kao anonimna anketa među nastavnim kadrom Tehničke škole u šest oblasti rada ustanove. Rukovodjenje i rezultati su najbolje ocenjivani već posle dve godine anketiranja.

„Merenje zadovoljstva zaposlenih i kako ja uvodim promene u školi, je meni osnovni instrument za rad. Ja se svake godine suočavam sa tim istraživanjem, analiziram ga i trudim se da zadovoljstvo zaposlenih pomerim u nekim oblastima“, priča Tucaković.

Zadovoljan i dobar nastavni kadar dovodi do dobrih rezultata, a oni su u Tehničkoj školi mnogobrojni. Pre svega, ona je primer dobre prakse u kome su obrazovni profili u dualnom obrazovanju rađeni po meri kompanija u drvnoj i metalskoj industriji, učesnica je mnogobrojnih projekata, definisani su svi procesi rada i rukovođenja i ona je prva škola u Srbiji koja je počela da koristi Office 365, elektronsku platformu za upravljanje i skladištenje dokumenata.

Pored toga što je dobila i prvog profesionalnog direktora, nju je Ministarstvo prosvete opredelilio da bude resursni centar u području rada elektrotehnike. Zadatak ove škole, kao primera kvalitetnog rada, biće da prenese iskustva i znanja na 32 elektrotehničke škole sa oko 100 ljudi.

„Država je dostaa novca uložila u nas, sad je red da svi mi zaposleni u školi damo posebne napore da sve što smo naučili prenesemo našim kolegama, jer nije samo znanje znati, već je i znanje dati“, zaključuje Tucaković.

Tehnička škola Užice je za reformu obrazovanja 2007. godine dobila Svetosavksu nagradu, koja je ove godine uručena i direktoru lično za doprinos obrazovanju. Škola nastavlja sa inovacijama i prva naredna je uvođenje VIVET – virtuelene platforme za elektronske prakse koja je trenutno pilot projekat.

 

You may also like...