Cilj je da se što pre i na što prihvatljiviji način otpad usmeri ka deponiji u Užicu, a prema odluci Vlade Srbije. Za sve to je predviđena ova godina. U Odluci Vlade iz jula prošle godine piše i da “ sprovođenje ovih mera podrazumeva završetak radova na proširenju sanitarne deponije Duboko u Užicu što je i uslov za izgradnju transfer stanice u Novoj Varoši. Rešavanje gorućeg problema prijepoljske opštine, opasno ruglo na ulasku u grad, od prošle godine pre svega zavisi od agilnosti nadležnog ministarstva i Vlade Srbije.

Po nalogu istog ministarstva, prijepoljska opština je 2015. godine iz budžeta izdvojila milion i 200 hiljada dinara kako bi se sanirala deponija. Nasuta je zemlja da bi se prostor kultivisao, potom je ograđen i JKP „Lim“ je tada planiralo da se deponija zatvara, kako bi se onemogućio pristup onima koji tu bacaju inače zabranjeni životinjski otpad. Onda je sve to ponovo „zatrpano“ smećem, deponija je postala brdo jer se stalno šire područja koja su pokrivena „uslugom iznošenja smeća“.

Posle manje od četiri godine, više nije dovoljno da se „sanira“ već je potreban i projekat sanacije koji će koštati oko tri miliona dinara. Projekat će sadržati i „remedijaciju“, a cilj remedijacionog procesa je da se spreči širenje zagađenja zbog prodiranja u podzemnu vodu i ulaženja opasnih materija u lanac ishrane.

Koja varijanta čišćenja će se primeniti zavisi od vrste zagađenja, prirode terena. A ove godine sve to trebalo bi da „dobaci“ do izrade projekata, te da se „pripremi“ Regionalna transfer stanica za otpad.

Danas